Mentorskap

Vid sidan av mina kurser och verktygslådor erbjuder jag också ett individuellt mentorskap i mån av tid. Mentorskapet finns i olika omfattning, alltifrån enstaka timmar för att exempelvis bolla en idé till ett tio träffar långt program där jag tillsammans med adepten arbetar med var och en av modulerna i webbkursen Den inre kompassen. Läs mer här.

Mentorskap, Den inre kompassen