Poddavsnitt 137. Extrem närvaro, logistik och mjuka gränser. Midsommarpodd med Sara Norrby Wallin

Foto: Malin Enestubbe

Välkommen till årets midsommarpodd med Sara Norrby Wallin, där vi både blickar bakåt – i förhållande till var vi var när vi nyårspoddade i januari – och framåt. Hur har det gått med det vi tänkte då och hur vill vi ha det inför sommaren och hösten?

Vårt samtal handlar om våra ledord för året – luft och landa – och vad de betytt för oss i vår praktiska vardag. Vi pratar också bland annat om en av yttre omständigheter skapad extremt medveten närvaro (t.ex. som ensam stugvärd i fjällen eller som nyopererad reservdelstant), om att släppa ansvar och be om hjälp, om att ordna det för sig med ramar och logistik, om att respektera sina behov och vara ”lagom” tillgänglig för sina närmaste, om hårda och mjuka gränser i våra relationer, om berättelser som kan behöva skrivas om och om att provtänka, snälltolka och ombestämma sig.